حامیان

نخستین کنفرانس سراسری پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق

نخستین کنفرانس سراسری پژوهش‌های کاربردی در مهندسی برق ۲۶ آذر ماه امسال با همکاری دانشگاه شهید چمران اهواز و انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران شاخه خوزستان  برگزار می‌شود.
دبیر نخستین کنفرانس سراسری پژوهش‌های کاربردی در مهندسی برق گفت: این کنفرانس به صورت مجازی و در محوریت مهندسی برق (الکترونیک، قدرت، مخابرات و کنترل) برگزار می‌شود.
دکتر محسن صنیعی افزود: استادان، دانشجویان، پژوهشگران، مدیران، کارشناسان و صنعتگران می‌توانند مقالات خود را تا پایان آبان ماه امسال به دبیرخانه نخستین کنفرانس سراسری پژوهش‌های کاربردی در مهندسی برق  ارسال کنند.

یک نظر بگذارید