حامیان

پنجمین کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف انرژی الکتریکی

پنجمین کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف انرژی الکتریکی توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران و با همکاری شاخه خوزستان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود

اهداف:

 • ایجاد بستر مناسب برای انتقال دانش و تجربیات فعالان صنعتی و دانشگاهی
 • تشویق پژوهشگران و متخصصان و ایجاد فضای مناسب جهت ارائه دستاوردهای آنان
 • افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه
 • توسعه همکاری‌های علمی با سایر مراکز علمی جهان
 • جلب توجه صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران به اهمیت بهینه‌سازی انرژی
«محور‌های پنجمین کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف انرژی الکتریکی»
 • راه‌های بهینه‌سازی تلفات
 • ارتباط بهینه‌سازی مصارف با مصرف سوخت
 • استفاده از انرژی‌های نو و بهینه‌سازی مصرف
 • استفاده بهینه از رمز‌ارزها، فرصت‌ها و تهدید‌ها
 • بهینه‌سازی مصرف انرژی الکتریکی در ساختمان‌ها
 • بهینه‌سازی مصرف انرژی الکتریکی در تولید و نیروگاه
 • بهینه‌سازی انرژی الکتریکی در سیستم‌های انتقال و توزیع
 • بهینه‌سازی تولید و مصرف انرژی الکتریکی در ریزشبکه‌ها
 • نقش بهینه‌سازی مصرف انرژی الکتریکی در اقتصاد مقاومتی
 • نقش بهینه‌سازی مصرف انرژی الکتریکی در حفاظت محیط‌زیست
 • بهینه‌سازی مصرف انرژی الکتریکی در تجهیزات صنعتی و خانگی
 • راهکارهای استفاده از انرژی گازهای همراه نفت در تولید انرژی الکتریکی
 • شبکه‌های هوشمند و هاب‌های انرژی در بهینه‌سازی مصرف انرژی الکتریکی
 • فناوری‌های نوین ماشین‌های الکتریکی در بهینه‌سازی مصرف انرژی الکتریکی
 • مطالعات اقتصادی، اجتماع و فرهنگی در بهینه‌سازی مصرف انرژی الکتریکی

ارسال مقاله:      https://oeec2023.aut.ac.ir/