عضویت در کانال تلگرام
حامیان

کمیته های تخصصی

به منظور ایجاد پایگاههای مطالعاتی تخصصی انجمن با  هماهنگی هیئت مدیره مرکزی اقدام به تشکیل کمیته های تخصصی نموده است. این کمیته ها شامل:

  • کمیته مطالعات سیستم شامل برنامه ریزی ، تلفات و کیفیت توان ، مطالعات شبکه با هماهنگی آقایان دکتر سعیدیان، دکتر سیف السادات
  • کمیته مطالعات تجهیزات شامل پستها و عایقها ، خطوط ، ترانسفورماتور ،حفاظت و کنترل با هدایت آقایان دکتر جورابیان  ،دکترصنیعی ، دکتررزاز
  • کمیته مطالعات الکترونیک ،مخابرات و IT با هماهنگی آقایان دکتر کوثریان، دکتر مرتضوی

بوده و فعالیت در کمیته ها بصورت افتخاری و با هماهنگی دبیرخانه انجمن از طریق تکمیل فرم های مربوطه امکان پذیر می باشد