حامیان

دومین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی برق

دومین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۰، توسط گروه مهندسی برق دانشگاه شهید چمران اهواز با همکاران انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران -شاخه خوزستان به صورت مجازی برگزار می گردد.

محورهای کنفرانس: مهندسی برق (الکترونیک، قدرت، مخابرات، کنترل، مهندسی پزشکی، مکاترونیک)

از اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان، محققین، و صنعتگران دعوت می‌شود جهت ارسال مقالات به زبان فارسی یا انگلیسی، به سایت کنفرانس مراجعه نمایند:

http://aree2021.scu.ac.ir

زبان نگارش و ارائه مقالات، فارسی و انگلیسی است.

مقالات برتر در مجله Journal of Applied Research in Electrical Engineering دانشگاه شهید چمران اهواز به چاپ خواهند رسید.
دبیرخانه همایش
آدرس: اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گروه برق
تلفن: ۰۹۱۶۳۰۷۴۶۸۶
ایمیل: Jaree@scu.ac.ir
محل برگزاری همایش
آدرس: اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گروه برق