حامیان

سمینار “مخابرات بدون سیم”

بدینوسیله به  اطلاع می رساند انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایرا ن– شاخه خوزستان اقدام به برگزاری سمیناربا موضوع مخابرات بدون سیم ( ( Wireless Communications

باسخنرانی جناب آقای مهندس نعمت اله شهریاری می نماید . لذا از تمامی اعضای انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه خوزستان و کلیه کارشناسان ، دانشجویان و سایر علاقمندان دعوت بعمل می آید.

مکان   : آمفی تئاتردانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهید چمران                        زمان   : روز چهارشنبه   :  ۲۷/۷/۹۰

ساعت :   ۹:۳۰ صبح

یک نظر بگذارید