حامیان

هیئت مدیره دوره ششم

ردیف نام سمت شغلی محل کار آرا
۱ محمود جورابیان دانشگاه شهید چمران اهواز ۲۵۲
۲ سیف اله آگاه مدیر بخش انرژی و سیالات شرکت صنایع فولاد خوزستان ۱۷۰
۳ محمد رضا آسبان گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۱۵۱
۴ محسن صنیعی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۴۶
۵ عبدالرسول زرگر شرکت برق منطقه ای خوزستان ۱۴۰
۶ یداله حضرتی یادکوهی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز ۱۲۵
۷ سعیداله مرتضوی دانشیار دانشگاه شهید چمران دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۲۳
۸ محمد حسین خندان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ۱۲۱
۹ حسن براتی عضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول ۱۱۷
۱۰ نعمت اله شهریاری شرکت مخابرات خوزستان ۱۱۵
۱۱ عبدالحمید فرخی نژاد قائم مقام مدیر عامل شرکت مخابرات خوزستان ۱۱۴
۱۲ مهران نشیبی مدیر برق شرکت صنایع فولاد خوزستان ۱۱۰
۱۳ فرامرز شادفر شرکت برق منطقه ای خوزستان ۱۰۶
۱۴ محمد علی بشکار شرکت توزیع برق خوزستان ۱۰۵