عضویت در کانال تلگرام
حامیان

برگزاری سمینارهای روشهای کاهش اثرات مخرب ریزگردها بر روی تجهیزات شبکه برق و صنایع

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران شاخه خوزستان برگزار می کند :

سمینار روشهای کاهش اثرات  مخرب ریزگردها بر روی تجهیزات شبکه برق و صنایع با همکاری شرکت برق منطقه ای خوزستان ، شرکت توزیع نیر وی برق خوزستان ، شرکت توزیع نیروی برق اهواز ، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ، شرکت فولاد خوزستان  مورخ دوشنبه ۷/۱۰/۹۴ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳ در سالن آمفی تائر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهید چمران  برگزار می گردد.

در همین راستا سمینار دیگری مورخ ۴/۱۱/۹۴ با موضوع روشهای کاهش اثرات مخرب ریز گردها بر روی تجهیزات شبکه تولید برق با همکاری نیروگاههای حرارتی و برق آبی در سالن آمفی تائر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهید چمران برگزار خواهد شد.

 

برنامه زمانبندی سمینار روشهای کاهش اثرات مخرب ریزگردها بر روی تجهیزات شبکه برق در صنایع

مورخ ۷/۱۰/۹۴

–        قرائت قرآن ،   سرود جمهوری اسلامی ایران ساعت ۸:۳۰
–        خیر مقدم توسط جناب آقای  دکتر جورابیان ساعت ۸:۳۵
–        سخنرانی جناب آقای مهندس زرگر-  شرکت برق منطقه ای خوزستان ساعت ۸:۴۰
–        سخنرانی جناب آقای مهندس خندان –  شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ساعت ۹:۲۵
–        سخنرانی  جناب آقای مهندس حضرتی –  شرکت توزیع نیروی برق اهواز ساعت ۱۰:۱۰
–        سخنرانی  جناب آقای مهندس نشیبی – شرکت فولاد خوزستان ساعت ۱۱:۰۰
–        سخنرانی جناب آقای مهندس امیدواری نیا – شرکت توزیع نیروی برق خوزستان ساعت ۱۱:۴۵
–        پرسش و پاسخ ساعت ۱۲:۳۰