حامیان

تماس با ما

آدرس: اهواز،کیانپارس،نبش خیابان دوم شرقی،شرکت توزیع نیروی برق اهواز
دبیرخانه انجمن مهندسین برق و الکترونیک خوزستان
صندوق پستی: ۶۱۳۶۵-۱۳۷۳
تلفکس: ۰۶۱۳۳۳۸۴۲۹۲
پیامک:   ۳۰۰۰۷۹۵۷۹۵۰۷۹۸
ایمیل: info  _AT_  iaeeekh.ir

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیک (الزامی)

موضوع

پیغام