حامیان

عضویت

نحوه عضویت

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران – شاخه خوزستان از همه افراد علاقه‌مند به صنعت برق دعوت می‌نماید برای ارتقای خود و کمک به رشد این صنعت در خوزستان به عضویت انجمن درآمده و با ما همراه شوید

افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مهنـدسی برق ، الکترونیک کنترل ، مخابرات ، کامپیوتر ، مهنــدسی پزشکی و یـا یکی ازرشته های وابسته باشند میتوانند بعنوان ع ضو پیوسته درخواست عضویت در انجمن را بنمایند.
ـ افرادی که دارای درجه کارشناسی در سایر رشته های مهندسی و یا علوم پایه بـوده و حداقل بمدت ۵ سال سابقه کار حرفه ای در یکی از رشته های برق و الکترونیک داشته باشند میتوانند بعنوان اعضای وابسته پذیرفته شوند.
افرادی که در رابطه با موضوع فعالیت انجمن به تشخیص هیئت مدیره بعنوان خبره شناخته شوند نیز میتوانند با تصویب هیئت مدیره بصورت اعضاء وابسته برگزیده شوند.
دانشجویانی که در رشته های برق والکترونیک به تحصیل اشتغال دارند وحد اقل ۴/۳ از واحدهای تخصصی خود را گذرانده باشند بعنوان عضو دانشجوئی پذیرفته میشوند.
شخصیت های ایرانی و یا خارجی که مقام علمی آنها در زمینه های برق و الکترونیک دارای اهمیت بوده و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک مؤثر و ارزنده ای نموده باشند بعنوان اعضای افتخاری پذیرفته میشوند.
اشخاص حقوقی فعال ، در زمینه های مرتبط با موضوع فعالیت انجمن ، میتوانند با وتصویب هیئت مدیره بعنوان عضویت پیوسته انجمن پذیرفته شوند.
اساسنامه انجمن که در دیماه سال ۱۳۷۴ در ۲۵ ماده به تصویب رسیده است، قابل دسترسی میباشد.

با عضویت در انجمن شما برای شما کارت عضویت از طرف انجمن مرکزی صادر شده و از مزایای زیر برخوردار خواهید بود

  • دریافت خبرنامه انجمن و آگاهی از آخرین اخبار صنعت برق در خوزستان و کشور
  • آگاهی از تازه ترین اخبار و تحقیقات انجام شده در تمامی گرایشهای برق
  • آگاهی و آشنایی با فعالیتهای همکاران و سایر متخصصان خوزستانی
  • امکان شرکت در کنفرانس ها و همایش هایی که توسط انجمن برگزار می شود
  • امکان شرکت و همکاری در گروههای تخصصی و پژوهشی دلخواه

مدارک مورد نیاز (به صورت فایل اسکن JPG یا GIF):
۱- فایل عکس ۴*۳ ( رنگی یا سیاه و سفید).
۲- تصویر آخرین مدرک تحصیلی ( برای دانشجویان تنها گواهی اشتغال به تحصیل کافی است).
۳- تصویر کارت ملی
۳- تصویر صفحه اول شناسنامه
۴- تصویر فیش بانکی به مبلغ هزینه عضویت دو ساله به حساب شماره ۸۲۷۱۷ بانک تجارت شعبه گلستان اهواز، بنام انجمن مهندسین برق و الکترونیک خوزستان (درصورت لزوم)

 

فرم ثبت نام آنلاین