عضویت در کانال تلگرام
حامیان

نتایج انتخابات پنجمین هیئت مدیره انجمن مهندسین برق والکترونیک – شاخه خوزستان

مجمع عمومی سالانه انجمن و جلسه نتایج انتخابات از ساعت ۱۵ لغایت ۱۸ در تاریخ ۲۵/۳/۹۰ با حضور تعدادی از اعضا و کاندیداها و ناظر انتخابات در دانشکده مهندسی دانشگاه چمران اهواز برگزار گردید و افراد زیر به ترتیب آرا برگزیده شدند و صورتجلسه مربوطه به انجمن مرکزی ارسال گردید:

کل اعضا : ۵۲۳ نفر
کل شرکت کنندگان درانتخابات : ۳۳۰ نفر
جمع آرای داده شده به کاندیداها :۲۲۸۱

نتایج
ردیف نام تعداد رای
۱ دکتر محمود جورابیان ۲۳۵ عضو اصلی
۲ مهندس سیف اله آگاه ۱۷۶ عضو اصلی
۳ مهندس محمدرضا آسبان ۱۵۵ عضو اصلی
۴ دکتر سید سعیداله مرتضوی ۱۴۰ عضو اصلی
۵ مهندس مسعود معین پور ۱۳۳ عضو اصلی
۶ دکتر محسن صنیعی ۱۳۳ عضو اصلی
۷ مهندس عبدالرسول زرگر ۱۱۲ عضو اصلی
۸ مهندس محمد حسین خندان ۱۱۱ عضو اصلی
۹ مهندس محمدعلی بشکار ۱۰۷ عضو اصلی
۱۰ مهندس محمود دشت بزرگ ۱۰۷ عضو اصلی
۱۱ مهندس عبدالحمید فرخی نژاد ۱۰۰ عضو اصلی
۱۲ مهندس عبدالعظیم قنبریان ۹۶ عضو اصلی
۱۳ مهندس مهران نشیبی ۹۳ عضو علی البدل
۱۴ مهندس اسداله امیدواری نیا ۸۰ عضو علی البدل
۱۵ مهندس فرامرز شادفر ۸۰ عضو علی البدل
۱۶ مهندس غلامعلی ورشوساز ۷۷ عضو علی البدل

 

تعداد اعضا و شرکت کنندگان در انتخابات به تفکیک سازمان محل کار:

نام سازمان تعداد رای دهندگان تعداد عضو
شرکت مخابرات خوزستان ۶۱ ۸۵
شرکت برق منطقه ای خوزستان ۵۵ ۸۲
شرکت صنایع فولاد خوزستان ۴۸ ۷۱
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ۴۸ ۶۹
دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۸ ۴۵
گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۳۵ ۳۷
شرکت توزیع برق اهواز ۱۸ ۲۷
نیروگاه آبادان ۸ ۱۹
نیروگاه رامین ۷ ۱۱
نیروگاه دز ۲ ۱۰
نیروگاه عباسپور ۳ ۱۰
آموزشکده آب و برق خوزستان ۹ ۹
نیروگاه کرخه ۴ ۹
نیروگاه مارون ۱ ۹
شرکت فولاد کاویان ۵
سازمان آب و برق خوزستان ۱ ۴
شرکت پیمان تحکیم خوزستان ۲ ۳
شرکت توزیع برق خوزستان ۲ ۳
دانشگاه آزاد ۴
سایر ۸ ۱۱
مجموع ۳۳۰ ۵۲۳