حامیان

هیئت مدیره دوره هشتم

انتخابات اعضای هشتمین هیئت مدیره انجمن مهندسین برق والکترونیک شاخه خوزستان همزمان با سیزدهمین انتخابات اعضای هیئت مدیره انجمن مهندسین برق والکترونیک ایران ازساعت ۸ صبح تاریخ ۶ آذر۱۳۹۶ لغایت ساعت ۱۶ ظهر ۸ آذر ۱۳۹۶ برگزار گردید. اعضای محترم انجمن با رمزی که قبل از شروع انتخابات برای ایشان با پیامک یا ایمیل ارسال شده بود، وارد سامانه انتخابات آنلاین شده و به کاندیداهای مورد نظر خود از فهرست رای دادند.
جلسه نتایج انتخابات در ساعت ۱۶ روز ۸آذر۹۶ در سالن اجتماعات شرکت مخابرات خوزستان (واقع در اهواز خیابان ۱۷ کیانپارس) با حضور تعدادی از اعضا و کاندیداها و ناظرمحترم انتخابات برگزار شد و نتایج آرا به شرح زیر مورد تایید واقع گردید :

 

ردیف نام سمت شغلی محل کار سمت
۱ محمود جورابیان استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز رئیس
۲ نعمت اله شهریاری رئیس اداره امنیت شبکه و فناوری ارتباطات شرکت مخابرات خوزستان دبیر
۳ محمد رضا آسبان مدیر انرژی وتاسیسات گروه ملی صنعتی فولاد ایران عضو
۴ سعیداله مرتضوی دانشیار دانشگاه شهید چمران دانشگاه شهید چمران اهواز عضو
۵ سیف اله آگاه مدیر پروژه نیروگاه و بیمارستان ومدیر عامل شرکت نیرو گاهی فولاد توان جنوب شرکت صنایع فولاد خوزستان عضو
۶ محمود دشت بزرگ رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان عضو
۷ عبدالرسول زرگر رئیس دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان عضو
۸ اشکان نظام پور مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت برق منطقه ای خوزستان عضو
۹ مهران نشیبی مدیر برق شرکت صنایع فولاد خوزستان عضو
۱۰ احسان غریب رضا کارشناس ارشد مهندسی برق برق منطقه ای خوزستان عضو
۱۱ رحیم فلاح زاده مدیر شرکت مخابرات خوزستان شرکت مخابرات خوزستان عضو
۱۲ محمد علی بشکار مشاور فنی مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان بازرس
۱۳ مهرداد حیدری ارجلو مدیر دفتر پژوهشهای کاربردی سازمان آب و برق خوزستان عضو علی البدل
۱۴ علیرضا یزدانی کچویی مسئول هماهنگی و کنترل عملیات نفت و گاز شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب عضو علی البدل
۱۵ علی حاجتی شیمنی عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان شرکت برق منطقه ای خوزستان
۱۶ اسد اله امیدواری نیا مدیردفتر تحقیقات شرکت توزیع خوزستان