حامیان

هیئت مدیره دوره هفتم

 

ردیف نام سمت شغلی محل کار سمت
۱ محمود جورابیان استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز رئیس
۲ سیف اله آگاه مدیر پروژه نیروگاه و بیمارستان ومدیر عامل شرکت نیرو گاهی فولاد توان جنوب شرکت صنایع فولاد خوزستان نائب رئیس
۳ محمد رضا آسبان مدیر انرژی وتاسیسات گروه ملی صنعتی فولاد ایران عضو
۴ محسن صنیعی عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز عضو
۵ عبدالرسول زرگر مشاور مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان عضو
۶ محمود دشت بزرگ مشاور مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی عضو
۷ یداله حضرتی یادکوری مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز عضو
۸ محمد حسین خندان مدیریت انرژی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب عضو
۹ سعیداله مرتضوی دانشیار دانشگاه شهید چمران دانشگاه شهید چمران اهواز عضو
۱۰ اشکان نظام پور مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت برق منطقه ای خوزستان عضو
۱۱ نعمت اله شهریاری کارشناس سیستم های انتقال دیتا شرکت مخابرات خوزستان عضو و دبیر
۱۲ محمد علی بشکار مشاور فنی مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان عضو
۱۳ مهران نشیبی مدیر برق شرکت صنایع فولاد خوزستان عضو علی البدل
۱۴ عبدالحمید فرخی نژاد عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات خوزستان عضو علی البدل