حامیان

آرشیو مطالب در دسته بندی ‘اخبار صنعت برق’

اولین کارگاه آموزشی ملی محاسبات نرم و سیستم ‌های هوشمند

اولین کارگاه آموزشی ملی محاسبات نرم و سیستم ‌های هوشمند در تاریخ ۵ و ۶ خرداد ماه ۱۳۹۰ توسط نجمن سیستمهای هوشمند ایران با همکاری گروه های برق و کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

برخی عناوین سخنرانی:

– مدل سازی نایقینی در یادگیری مفاهیم                                             -آشنایی با نظریه شواهد دمپستر-شفر و توسعه فازی آن

-تحلیل محیط های هوشمند از دیدگاه قوم نگاری                                -طبقه بندی سیستم های چند عاملی بر اساس عدم قطعیت از دیدگاه محاسبات نرم

-رهیافتی نوین برای بهینه سازی توزیع شده                                       -حل مشکل نفرین ابعاد در سیستم های فازی

-ترکیب اطلاعات سنسوری: اصول، کاربردها و زمینه های تحقیقاتی     -محاسبات نرم و سیستم های تکاملی

-آیندهمحاسبات نرم                                                                          -آمار و احتمالات فازی
ادامه مطلب »