حامیان

اطلاعیه انتخابات هیئت مدیره انجمن مهندسین برق والکترونیک مرکزی و شاخه خوزستان ۱۴۰۰

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم انجمن میرساند پانزدهمین انتخابات اعضای هیئت مدیره انجمن مهندسین برق والکترونیک ایران و همزمان دهمین دوره انتخابات اعضای هیئت مدیره انجمن مهندسین برق والکترونیک شاخه خوزستان به زودی برگزار خواهد گردید.
لازم بذکر است نحوه برگزاری متعاقبا از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد.
علاقه مندان به کاندیدا در این انتخابات می بایست تا تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۰ از طریق سایت انجمن www.iaeeekh.ir وارد سامانه اعضا و کاربران شده و فرم مربوطه را تکمیل نمایند.